Wat is het verschil tussen een bestand en een map?

Gepubliceerd op : 06 januari 20224 min leestijd

Hebt u wel eens gehoord van een bestand of een map, maar weet u niet wat het verschil is tussen deze twee termen? Hier is het verschil tussen een bestand en een map.

Wat is een bestand?

In de informatica is een bestand een speciale houder van informatie die alleen kan worden gelezen en/of beschreven met behulp van speciale software die deze bewerkingen kan uitvoeren. Hoewel een bestand vanuit praktisch oogpunt wordt voorgesteld door één enkel element, kan het in werkelijkheid voorkomen dat het bestand fysiek wordt geschreven of dat het verspreid is over verschillende delen van het opslagmedium waarop het is opgeslagen. Als we kijken naar de karakteristieke elementen van bestanden, wordt elk bestand geïdentificeerd door :

Een naam, die uniek moet zijn voor de locatie van dat bestand

Een pad, dat de locatie van het bestand in het bestandssysteem aangeeft
En, mogelijk, door een extensie, al dan niet verborgen in de bestandsnaam zelf.
In Unix en Unix-achtige besturingssystemen zijn de bestandsnaam en het pad vaak dezelfde, in tegenstelling tot Windows besturingssystemen waar het twee aparte dingen zijn. De inhoud van bestanden voldoet gewoonlijk aan een bepaald formaat, en voor elk bestaand formaat bestaan er een of meer toepassingen die het bestand kunnen openen, interpreteren en/of de inhoud ervan kunnen wijzigen. Bestanden kunnen worden aangemaakt, geopend, opgeslagen, gekopieerd, verwijderd, gecomprimeerd of verplaatst naar verschillende locaties, al dan niet automatisch. Zij kunnen ook via een computernetwerk worden overgebracht of gewoon van het internet worden gedownload. Het type van een bestand kan worden bepaald aan de hand van het bestandspictogram of, indien mogelijk, door de extensie te lezen. Indien het bestand reeds aan een specifieke toepassing is gekoppeld, zal een dubbelklik op het bestand het in het aangewezen programma openen. Bijvoorbeeld, Clipboard.txt geeft aan dat de extensie van het bestand met de naam Clipboard txt is (d.w.z. een van de meest gebruikte bestandsextensies). Daarom is Clipboard.txt een eenvoudig tekstbestand dat kan worden beheerd met een programma als Notepad of gedit.

Wat is een map?

In de informatica is een map een catalogiserende structuur van een bestandssysteem die verwijzingen bevat naar andere bestanden en/of mappen. Eenvoudig gezegd is het een plaats waar een aantal bestanden en/of mappen kunnen worden gegroepeerd, zodat ze gemakkelijker kunnen worden gebruikt door gebruikers en/of programma’s. Bijvoorbeeld, een map met de naam Afbeeldingen wordt gewoonlijk gebruikt om alle bestanden en/of mappen te bevatten die betrekking hebben op foto’s of afbeeldingen van een bepaald type (niemand verbiedt echter het gebruik van de map Afbeeldingen om er andere bestanden in te plaatsen die geen afbeeldingen zijn, hoewel dit niet veel zin zou hebben).

Net als bij bestanden wordt elke map aangeduid met :

Een naam, die uniek moet zijn voor de locatie van de map.
Een pad, dat u in staat stelt de locatie van de map in het bestandssysteem te bepalen.
Mappen kunnen worden aangemaakt, geopend, gekopieerd, verwijderd, gecomprimeerd of verplaatst naar verschillende locaties, handmatig of automatisch al naar gelang het geval. In tegenstelling tot bestanden hebben mappen echter geen extensie, kunnen zij niet worden geback-upt en nemen zij op zichzelf geen ruimte in op het opslagmedium waarop zij staan. In een hiërarchisch bestandssysteem (d.w.z. waar bestanden en mappen in een boomstructuur zijn georganiseerd), wordt een map binnen een andere map ook wel een submap, submap of subdirectory genoemd. Een map die andere mappen bevat, kan ook een topniveaumap of gewoon een topmap worden genoemd. De map op het hoogste niveau van het bestandssysteem, die geen hoofdmap heeft, wordt de hoofdmap genoemd. Op dit punt zou je eindelijk het verschil tussen bestand en map begrepen moeten hebben.